Chuyên gia quốc tế: Giá vàng giảm, chớ vội mừng

Chuyên gia dự báo giá vàng giảm trong hiện tại nhưng có thể tăng trở lại. Ảnh: AFP
Chuyên gia dự báo giá vàng giảm trong hiện tại nhưng có thể tăng trở lại. Ảnh: AFP
Chuyên gia dự báo giá vàng giảm trong hiện tại nhưng có thể tăng trở lại. Ảnh: AFP
Lên top