Cảnh báo nguy cơ nước Mỹ bước vào làn sóng COVID-19 thứ tư

Tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top