“Chúng tôi cảm nhận rõ “tinh thần” và “tình thân” ASEAN”

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (thứ tư từ trái sang). Ảnh: VBC.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (thứ tư từ trái sang). Ảnh: VBC.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (thứ tư từ trái sang). Ảnh: VBC.