Chưa phát hết hàng hóa, đoàn viện trợ Liên Hợp Quốc vội vã rời Đông Ghouta

Ảnh minh họa. TT.
Ảnh minh họa. TT.