Chiến thuật đánh trận quyết dứt điểm “tử địa” Ghouta của quân đội Syria

Kịch bản ở Aleppo đang được lặp lại tại Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik.
Kịch bản ở Aleppo đang được lặp lại tại Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik.
Kịch bản ở Aleppo đang được lặp lại tại Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik.