Chi tiết về lộ trình đổi xe trốn chạy của bà Yingluck Shinawatra

Phó giám đốc cảnh sát quốc gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul tiết lộ thêm chi tiết mới về vụ trốn chạy của bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post
Phó giám đốc cảnh sát quốc gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul tiết lộ thêm chi tiết mới về vụ trốn chạy của bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post