Chen lấn nhận 15 triệu USD tiền mặt Qatar phân phát ở Gaza

Người Palestine chen lấn nhận tiền phân phát của Qatar. Ảnh: AFP/Getty Images
Người Palestine chen lấn nhận tiền phân phát của Qatar. Ảnh: AFP/Getty Images
Người Palestine chen lấn nhận tiền phân phát của Qatar. Ảnh: AFP/Getty Images

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top