Căn cứ quân sự của Saudi Arabia bị phiến quân Houthi đánh chiếm

Phiến quân Houthi đánh chiếm căn cứ quân sự của Saudi Arabia. Ảnh: PTV
Phiến quân Houthi đánh chiếm căn cứ quân sự của Saudi Arabia. Ảnh: PTV
Phiến quân Houthi đánh chiếm căn cứ quân sự của Saudi Arabia. Ảnh: PTV