Khoảnh khắc phiến quân Houthi bắn hạ chiến đấu cơ F-15 của Saudi Arabia

Khoảnh khắc chiến đấu cơ Saudi Arabia bị phiến quân Houthi bắn hạ. Ảnh: PV
Khoảnh khắc chiến đấu cơ Saudi Arabia bị phiến quân Houthi bắn hạ. Ảnh: PV
Khoảnh khắc chiến đấu cơ Saudi Arabia bị phiến quân Houthi bắn hạ. Ảnh: PV