Căn cứ lính Mỹ đồn trú ở Iraq liên tục hứng hỏa lực mạnh

Trại Taji. Ảnh: Military Times.
Trại Taji. Ảnh: Military Times.
Trại Taji. Ảnh: Military Times.
Lên top