“Bóng ma” trừng phạt bao phủ công cuộc tái thiết hậu chiến Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang tìm cách chuyển từ các thắng lợi quân sự sang tái thiết thời hậu chiến. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang tìm cách chuyển từ các thắng lợi quân sự sang tái thiết thời hậu chiến. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang tìm cách chuyển từ các thắng lợi quân sự sang tái thiết thời hậu chiến. Ảnh: Reuters.
Lên top