Bất ngờ Catalonia

Tuần hành ủng hộ độc lập diễn ra gần nghị viện ở Barcelona. Ảnh: Getty
Tuần hành ủng hộ độc lập diễn ra gần nghị viện ở Barcelona. Ảnh: Getty