Anh mở cửa lại, bất chấp lây nhiễm COVID-19 cao thứ 3 thế giới

Các hộp đêm và địa điểm trong nhà ở Anh được phép hoạt động trở lại từ nửa đêm 19.7. Ảnh: AFP
Các hộp đêm và địa điểm trong nhà ở Anh được phép hoạt động trở lại từ nửa đêm 19.7. Ảnh: AFP
Các hộp đêm và địa điểm trong nhà ở Anh được phép hoạt động trở lại từ nửa đêm 19.7. Ảnh: AFP
Lên top