Bộ trưởng Y tế Anh dương tính với COVID-19

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid. Ảnh: AFP
Lên top