Anh tặng 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho thế giới

Khoảng 80% trong số 100 triệu liều vaccine COVID-19 Vương quốc Anh chia sẻ sẽ được chuyển đến COVAX. Ảnh: AFP
Khoảng 80% trong số 100 triệu liều vaccine COVID-19 Vương quốc Anh chia sẻ sẽ được chuyển đến COVAX. Ảnh: AFP
Khoảng 80% trong số 100 triệu liều vaccine COVID-19 Vương quốc Anh chia sẻ sẽ được chuyển đến COVAX. Ảnh: AFP
Lên top