Ấn Độ lo ngại xung đột đồng thời với Trung Quốc và Pakistan

Phòng hội thảo của các quan chức quân đội về biên giới Trung-Ấn. Ảnh: Reuters
Phòng hội thảo của các quan chức quân đội về biên giới Trung-Ấn. Ảnh: Reuters
Phòng hội thảo của các quan chức quân đội về biên giới Trung-Ấn. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top