100% lãnh thổ Syria sắp sạch bóng IS

Syria sắp sạch bóng IS. Ảnh: Reuters
Syria sắp sạch bóng IS. Ảnh: Reuters