iPhone màn hình gập được đăng ký bản quyền

Bằng sáng chế màn hình gập được đệ trình của Apple. Ảnh: Cult of Mac
Bằng sáng chế màn hình gập được đệ trình của Apple. Ảnh: Cult of Mac