Mộng trầm

Người dân một làng nghề thao tác làm ra sản phẩm từ thân cây dó bầu. Ảnh: KhanhHoa Online.
Người dân một làng nghề thao tác làm ra sản phẩm từ thân cây dó bầu. Ảnh: KhanhHoa Online.
Người dân một làng nghề thao tác làm ra sản phẩm từ thân cây dó bầu. Ảnh: KhanhHoa Online.
Lên top