Tháng Công nhân 2018: Nestlé Việt Nam ủng hộ gần 700 triệu đồng quà tặng con CNLĐ ĐBSCL