LD 200208

Người mẹ hiếm muộn bị phù phổi cấp tính sau sinh

Nằm viện điều trị hơn một tháng nay, nhưng tình hình của chị Nguyễn Thị Thanh Huệ vẫn chưa có nhiều khả quan. Ảnh: GĐCC
Nằm viện điều trị hơn một tháng nay, nhưng tình hình của chị Nguyễn Thị Thanh Huệ vẫn chưa có nhiều khả quan. Ảnh: GĐCC
Nằm viện điều trị hơn một tháng nay, nhưng tình hình của chị Nguyễn Thị Thanh Huệ vẫn chưa có nhiều khả quan. Ảnh: GĐCC
Lên top