LD 200163: Cả nhà cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Bé Đặng Quốc Anh trải qua 7 lần phẩu thuật vùng đầu. 
Ảnh: NVCC
Bé Đặng Quốc Anh trải qua 7 lần phẩu thuật vùng đầu. Ảnh: NVCC
Bé Đặng Quốc Anh trải qua 7 lần phẩu thuật vùng đầu. Ảnh: NVCC
Lên top