LD 200142: Cha mẹ tuyệt vọng vì hai con mắc bệnh hiểm nghèo

Sự sống của hai anh em Đinh Xuân Quyền và Đinh Thị Đạt đều phụ thuộc vào phương pháp lọc máu. Ảnh: GĐCC
Sự sống của hai anh em Đinh Xuân Quyền và Đinh Thị Đạt đều phụ thuộc vào phương pháp lọc máu. Ảnh: GĐCC
Sự sống của hai anh em Đinh Xuân Quyền và Đinh Thị Đạt đều phụ thuộc vào phương pháp lọc máu. Ảnh: GĐCC
Lên top