Người đàn ông bị tai nạn điện nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

“Chúng tôi rất biết ơn!”

Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao số tiền 53.180.000 đồng từ bạn đọc ủng hộ trường hợp của anh Tạ Công Hậu. Ảnh: Anh Nhàn
Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao số tiền 53.180.000 đồng từ bạn đọc ủng hộ trường hợp của anh Tạ Công Hậu. Ảnh: Anh Nhàn
Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao số tiền 53.180.000 đồng từ bạn đọc ủng hộ trường hợp của anh Tạ Công Hậu. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top