LD 200106: Bé trai mới sinh ra đã phải chịu nhiều đớn đau

Do sức khoẻ không ổn định nên bé Nguyễn Văn Minh Ngọc chưa thể được phẫu thuật như chỉ định. 
Ảnh: Kim Ngân
Do sức khoẻ không ổn định nên bé Nguyễn Văn Minh Ngọc chưa thể được phẫu thuật như chỉ định. Ảnh: Kim Ngân
Do sức khoẻ không ổn định nên bé Nguyễn Văn Minh Ngọc chưa thể được phẫu thuật như chỉ định. Ảnh: Kim Ngân
Lên top