Kiên Giang: Trao học bổng Tấm lòng Vàng Lao Động

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trân trọng trao học bổng Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho các cháu. Ảnh: 
Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trân trọng trao học bổng Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho các cháu. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trân trọng trao học bổng Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho các cháu. Ảnh: Lục Tùng
Lên top