Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 100 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung