Hai anh em ruột cùng bị ung thư di căn

Hai anh em Nguyễn Văn Trình (40 tuổi) và Nguyễn Hồng Nhân (38 tuổi).
Hai anh em Nguyễn Văn Trình (40 tuổi) và Nguyễn Hồng Nhân (38 tuổi).
Hai anh em Nguyễn Văn Trình (40 tuổi) và Nguyễn Hồng Nhân (38 tuổi).
Lên top