LD1915: Gia cảnh bố ung thư, con tật nguyền, mẹ suy tim

Mẹ con bà Hoa dưới căn nhà rách nát. Ảnh: N.V
Mẹ con bà Hoa dưới căn nhà rách nát. Ảnh: N.V
Mẹ con bà Hoa dưới căn nhà rách nát. Ảnh: N.V
Lên top