Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cơ quan Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ủng hộ hơn 24 triệu đồng đến đồng bào miền Trung