“28 năm qua đi nhưng tui vẫn thương và nhớ con lắm“