tổng kết năm 2019

Năm 2019, TKV nộp Ngân sách nhà nước 18.100 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Năm 2019 Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) khởi sắc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 đạt 131,5 nghìn tỉ đồng (tăng 9% so năm 2018); Nộp Ngân sách nhà nước 18.100 tỉ đồng (tăng 1.500 tỉ) và lợi đạt trên 4.000 tỉ đồng (tăng 1.000 tỉ đồng).

Ấn tượng Việt Nam trên báo chí nước ngoài năm 2019

Song Minh |

Tất cả những sự kiện lớn diễn ra ở Việt Nam năm 2019 đều được phản ánh sống động trên báo chí thế giới.