Ấn tượng Việt Nam trên báo chí nước ngoài năm 2019

Báo chí thế giới viết về "cơn sốt" Park Hang-seo và những thành tích tuyệt vời của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ảnh: Korea.net
Báo chí thế giới viết về "cơn sốt" Park Hang-seo và những thành tích tuyệt vời của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ảnh: Korea.net
Báo chí thế giới viết về "cơn sốt" Park Hang-seo và những thành tích tuyệt vời của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ảnh: Korea.net
Lên top