Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương

"Giải mã" học sinh Bình Dương có điểm trung bình môn lịch sử cao nhất nước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương vào top 2 cả nước trong bảng xếp hạng điểm tốt nghiệp THPT, trong đó có có điểm trung bình môn lịch sử cao nhất nước.

Vì sao Bình Dương vào top 2 cả nước trong bảng xếp hạng điểm tốt nghiệpTHPT

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, có 99,48% học sinh ở Bình Dương tốt nghiệp THPT. Tỉnh này xếp thứ 2 cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020.