"Giải mã" học sinh Bình Dương có điểm trung bình môn lịch sử cao nhất nước

Học sinh Bình Dương có điểm trung bình môn Lịch sử cao nhất nước. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh Bình Dương có điểm trung bình môn Lịch sử cao nhất nước. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh Bình Dương có điểm trung bình môn Lịch sử cao nhất nước. Ảnh: Đình Trọng
Lên top