Phản ánh tin nhắn rác

Phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác bằng cách nào?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email hoangthuthaoXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thường nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi rác. Xin hỏi, tôi phải làm gì để phản ánh, cuộc gọi, thư điện tử rác này.

Phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác bằng cách nào?

thu phương |

Hằng ngày tôi bị làm phiền bởi nhiều tin nhắn và cuộc gọi rác. Xin hỏi, cách phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác tới hệ thống tiếp nhận như thế nào?