Những thao tác đơn giản để tránh cuộc gọi rác

Đăng kí "Danh sách không quảng cáo" qua tin nhắn SMS để không nhận tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Ảnh: Thế Lâm.
Đăng kí "Danh sách không quảng cáo" qua tin nhắn SMS để không nhận tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Ảnh: Thế Lâm.
Đăng kí "Danh sách không quảng cáo" qua tin nhắn SMS để không nhận tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top