Nhiệm kì 2018-2023

Khai mạc Đại hội CĐ tỉnh Điện Biên khoá XI, nhiệm kì 2018-2023

Hải Đăng |

Sáng 29.6, LĐLĐ tỉnh Điện Biên khai mạc khai mạc Đại hội CĐ tỉnh Điện Biên khoá XI, nhiệm kì 2018-2023 với 229 đại biểu chính thức có mặt.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kì 2018-2023

Hải Đăng |

Sáng 10.5, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn khai mạc Đại hội CĐ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kì 2018-2023. 191 đại biểu chính thức đại diện cho trên 25 nghìn CNVCLĐ trên toàn tỉnh tham dự đại hội.