Khai mạc Đại hội CĐ tỉnh Điện Biên khoá XI, nhiệm kì 2018-2023

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại đại hội.
Lên top