Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kì 2018-2023

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Đại hội.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Đại hội.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Đại hội.
Lên top