Mẫu thẻ căn cước công dân

Thủ tục để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Theo quy định, người dân khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo 4 bước khá thuận tiện và nhanh chóng.

1.359 căn cước công dân gắn chip được cấp cho đại biểu Đại hội XIII

Việt Dũng |

Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử đầu tiên được cấp trước cho 1.359 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức

Việt Dũng |

Bộ trưởng Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử có hiệu lực từ ngày 23.1.2021.