1.359 căn cước công dân gắn chip được cấp cho đại biểu Đại hội XIII

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được Bộ Công an thông báo ngày hôm qua (26.1). Ảnh: BCA.
Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được Bộ Công an thông báo ngày hôm qua (26.1). Ảnh: BCA.
Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được Bộ Công an thông báo ngày hôm qua (26.1). Ảnh: BCA.
Lên top