Hoãn thuế cho doanh nghiệp

Chủ tịch Quốc hội: Doanh nghiệp lỗ rồi lấy gì hưởng hoãn, giảm thuế

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chính sách tài khóa và tiền tệ cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp. Bởi hiện tại nếu các doanh nghiệp đang lỗ thì lấy gì để hưởng chính sách giãn, hoãn, giảm thuế.