Cạn dòng tiền, doanh nghiệp lo không thể cầm cự để phục hồi sản xuất

Doanh nghiệp cần được "bơm máu" để có thể phục hồi quay lại sản xuất. Ảnh: L.Toàn
Doanh nghiệp cần được "bơm máu" để có thể phục hồi quay lại sản xuất. Ảnh: L.Toàn
Doanh nghiệp cần được "bơm máu" để có thể phục hồi quay lại sản xuất. Ảnh: L.Toàn
Lên top