Gói 38.000 tỉ đồng

Tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động

ANH THƯ |

Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí hàng chục nghìn tỉ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động.

Giải ngân các gói hỗ trợ: Sẽ hiệu quả hơn nếu đủ cơ sở dữ liệu lao động

ANH THƯ |

Trong những năm qua, nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được triển khai. Song, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ còn thấp. Các chuyên gia cho rằng: Do hạn chế về cơ sở dữ liệu lao động nên chính sách chưa phủ hết nhóm lao động.

Nhìn lại việc thực hiện gói hỗ trợ doanh nghiệp, lao động năm 2021

ANH THƯ |

Dưới sự tác động của dịch COVID-19, nhiều gói an sinh xã hội đã được triển khai, hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người lao động trong 1 năm qua.

Lao động tự do có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Bảo Hân |

Nhiều người thắc mắc trường hợp lao động tự do có tham gia bảo hiểm tự nguyện thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?