Giáo viên lịch sử

Bỏ môn Lịch sử trong chương trình phổ thông, thực tế không phải vậy

NHÓM PV |

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, môn Lịch sử có ở tất cả các trường trung học phổ thông, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên Lịch sử. Một số ý kiến cho rằng môn Lịch sử là tự chọn dẫn đến bỏ hoặc "khai tử" môn Lịch sử, "nhưng thực tế không phải như vậy".

Chán, "ngó lơ" môn Lịch sử, không thể đổ lỗi cho học sinh

Thiều Trang - Tường Vân |

Theo nhiều giáo viên, để giải quyết triệt để tình trạng học sinh chán học môn Lịch sử, ngoài việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, cần thay đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh.