Đoàn viên ảnh hưởng bởi COVID-19

Hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Quốc Hương |

Liên đoàn Lao động Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa trao hỗ trợ tổng số tiền 21 triệu đồng tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.