Hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) trao hỗ trợ cho Trường MN TT Kinder's Sk. Ảnh: Quốc Hương
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) trao hỗ trợ cho Trường MN TT Kinder's Sk. Ảnh: Quốc Hương
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) trao hỗ trợ cho Trường MN TT Kinder's Sk. Ảnh: Quốc Hương
Lên top