Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19, thiên tai

Những công nhân lao động các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội bị ảnh hưởng COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn được phát phiếu mua hàng tại Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức tháng 6.2020. Ảnh: Hải Anh
Những công nhân lao động các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội bị ảnh hưởng COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn được phát phiếu mua hàng tại Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức tháng 6.2020. Ảnh: Hải Anh
Những công nhân lao động các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội bị ảnh hưởng COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn được phát phiếu mua hàng tại Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức tháng 6.2020. Ảnh: Hải Anh
Lên top