Đề án du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu cho thuê 910 ha Vườn quốc gia Côn Đảo phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.11, UBND tỉnh cho biết đã phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo, giai đoạn 2021 đến năm 2030, tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, làm nguồn lực cho việc xây dựng phát triển ngành du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững.